Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Här redovisas de förtroendevalda i Helsingborgs stads nämnder, styrelser och bolag m.m. Man kan dels söka på en förtroendevalds namn eller någon specifik nämnd eller per parti.

Centrala nämnder/styrelser

Här visas kommunfullmäktige och de av kommunfullmäktige utsedda nämnder och styrelser i Helsingborgs stad

Kommunfullmäktiges presidium, kommunalråd m.m.

Här visas Helsingborgs stads kommunalråd, kommunfullmäktiges presidium med mera

Kommittéer/utskott/beredningar m.m.

Har redovisas de av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utsedda kommittéerna, utskotten och beredningarna. I vissa kommittéer finns fler ledamöter men då de inte är förtroendevalda visas de inte här.

Ovan är ett urval, se samtliga 14 kommittéer/utskott/beredningar m.m..

Kommunala råd

Här redovisas de av kommunstyrelsen och vissa andra kommunala nämnder utseeda förtroendevalda i stadens kommunala råd. I dessa råd finns även representanter från berörda organisationer. Dessa redovisas dock inte här då de inte är förtroendevalda

Bolag

Här redovisas Helsingborgs stads förtroendevalda i stadens bolag.

Ovan är ett urval, se samtliga 7 bolag.

Stiftelser

Här redovisas Helsingborgs stads förtroendevalda i några av stadens största stiftelser.

Övrigt

Här redovisas ett urval av olika uppdrag.

Partier