Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB)

Uppdrag (21 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Danielsson Peter M Ordförande 1
Björklund Jan S Vice ordförande 2
Jähnke Anna M Styrelseledamot 3
Orsing Christian M Styrelseledamot 4
Dalesjö Lars MP Styrelseledamot 5
Thunberg Lars KD Styrelseledamot 6
Larsen Bengt S Styrelseledamot 7
Möller Ola S Styrelseledamot 8
Aardgaard Alexander SD Styrelseledamot 9
Lundberg Richard M Styrelsesuppleant 10
Heindorff Ulrika M Styrelsesuppleant 11
Knutsson Peter M Styrelsesuppleant 12
Román Annika MP Styrelsesuppleant 13
Nilsson Inger S Styrelsesuppleant 14
Danielsson Peter S Styrelsesuppleant 15
Johansson Dick SD Styrelsesuppleant 16
Herbertsson Carl M Lekmannarevisor 17
Larsson Arne L Lekmannarevisor 18
Jönsson Bengt S Lekmannarevisor 19
Winberg Nordström Maria L Ombud 21
Friberg Marcus MP Ersättare för ombud 22