Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Öresundskraft AB

Mandatperiod: 2014-12-09 - 2019-05-31

Uppdrag (16 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Wiklund Gustaf MP Ordförande 1
Rydström Sven S Vice ordförande 2
Kronberg Åke M Styrelseledamot 3
Mattsson Carl M Styrelseledamot 4
Olsson Britt M Styrelseledamot 5
Hammarsköld Ellinor S Styrelseledamot 6
Lindau Lars-Göran SD Styrelseledamot 7
Röhmer Martina M Styrelsesuppleant 8
Siversson Carl M Styrelsesuppleant 9
Krantz Anna MP Styrelsesuppleant 10
Dersell Fredrik S Styrelsesuppleant 11
Ibrahim Khawla S Styrelsesuppleant 12
Herbertsson Carl M Lekmannarevisor 13
Johansson Hans G. S Lekmannarevisorssuppleant 14
Danielsson Peter M Ombud 16
Orsing Christian M Ersättare för ombud 17