Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommunalråd m.m. (3 st)

Här visas Helsingborgs stads kommunalråd.

Namn
Kommunalråd för majoriteten
Kommunalråd för oppositionen
Politiska sekreterare