Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Lars Hansson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0722-24 08 48 (mobil)

E-post:
lars.hansson@helsingborg.se

Bild på Lars Hansson

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Helsingborgshem Ordförande 2014-12-09 - 2019-05-31
Beredningen för tryggare Helsingborg tillika Brottsförebyggande rådet Ledamot 2014-11-26 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-10-15 - 2018-10-14
Socialnämnden Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31