Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Björn Tufvesson Alm (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0732-31 59 42 (mobil)

E-post:
bjorn.tufvessonalm@helsingborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (tidigare Kommunala Handikapprådet) Adjungerad 2015-02-01 - 2018-12-31
Kulturnämnden Vice ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31