Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Christopher Rosberg (L)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsmarknadsnämnden (tidigare utvecklingsnämnden) Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31