Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Anna Ingers (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-939 93 25 (mobil)
10 59 67 (arbete)

E-post:
anna.ingers@helsingborg.se

Bild på Anna Ingers

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredningen för Livskvalitet Vice ordförande 2014-11-26 - 2018-10-14
Familjen Romares Stiftelse Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Fastighetsnämnden (tidigare styrelsen för Kärnfastigheter) Vice ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Finansutskottet Ersättare 2014-11-26 - 2018-10-14
HR-utskottet Vice ordförande 2014-11-26 - 2018-10-14
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Kommunala pensionärsrådet Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (tidigare Kommunala Handikapprådet) Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunalråd för oppositionen . 2014-10-22 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Styrgruppen för projekt Stadsplan 2017 Ledamot 2015-12-16 - 2017-12-31