Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Beth Lundstedt Holmkvist (M)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (tidigare Kommunala Handikapprådet) Ledamot 2015-01-15 - 2018-12-31
Vård- och omsorgsnämnden Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31