Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Marcela Neuman (M)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Överförmyndarnämnden Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31