Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Lars Thunberg (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
070-628 43 10 (mobil)

E-post:
lars.thunberg@helsingborg.se

Bild på Lars Thunberg

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredningen för Livskvalitet Ordförande 2014-11-26 - 2018-10-14
Familjen Romares Stiftelse Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Styrelseledamot 2014-12-09 - 2019-05-31
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Kommunala pensionärsrådet Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (tidigare Kommunala Handikapprådet) Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunalråd för majoriteten . 2014-10-22 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Styrgruppen för projekt Stadsplan 2017 Ledamot 2015-12-16 - 2017-12-31