Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Peter Danielsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
10 50 87 (arbete)

E-post:
peter.danielsson@helsingborg.se

Bild på Peter Danielsson

Uppdrag (16 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Helsingborgshem Ombud 2017-01-18 - 2017-12-31
Familjen Romares Stiftelse Ordförande 2014-10-22 - 2018-10-14
Finansutskottet Ordförande 2014-11-26 - 2018-10-14
Helsingborg Arena och Scen AB (HASAB) Ombud 2017-01-18 - 2017-12-31
Helsingborgs Hamn AB Ombud 2017-01-18 - 2017-12-31
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Ordförande 2014-12-09 - 2019-05-31
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ordförande 2014-10-22 - 2018-10-14
Kommunalråd för majoriteten . 2014-10-22 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2014-10-22 - 2018-10-14
Krisledningsnämnden Ordförande 2014-10-22 - 2018-10-14
Krisledningsutskottet Ordförande 2014-11-26 - 2018-10-14
Styrelsen för Familjen Helsingborg (tidigare Skåne Nordväst) Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrgruppen för Helsingborg-Helsingör Representanter 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrgruppen för projekt Stadsplan 2017 Ordförande 2015-12-16 - 2017-12-31
Öresundskraft AB Ombud 2017-01-18 - 2017-12-31