Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Anne-Christine Celander (L)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (tidigare Kommunala Handikapprådet) Ordförande 2015-02-01 - 2018-12-31
Nämndemän vid tingsrätten Nämndeman 2016-01-01 - 2019-12-31