Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Stanislav Augustin (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-331 28 36 (mobil)

E-post:
stanislav.augustin@helsingborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (tidigare Kommunala Handikapprådet) Ledamot 2015-11-19 - 2018-12-31
Stadsbyggnadsnämnden Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31