Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Maria Winberg Nordström (L)

Kontaktinformation

Telefon:
070-210 50 80 (mobil)

E-post:
maria.winberg-nordstrom@helsingborg.se

Bild på Maria Winberg Nordström

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Familjen Romares Stiftelse Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Finansutskottet Ersättare 2014-11-26 - 2018-10-14
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Ombud 2017-01-01 - 2017-12-31
HR-utskottet Ordförande 2014-11-26 - 2018-10-14
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Koloniträdgårdsrådet Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunalråd för majoriteten . 2014-10-22 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Styrgruppen för projekt Stadsplan 2017 Ledamot 2015-12-16 - 2017-12-31