Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Christian Orsing (M)

Kontaktinformation

Telefon:
10 40 53 (arbete)

E-post:
christian.orsing@helsingborg.se

Bild på Christian Orsing

Uppdrag (18 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Helsingborgshem Ersättare för ombud 2017-01-18 - 2017-12-31
Beredningen för tryggare Helsingborg tillika Brottsförebyggande rådet Ordförande 2014-11-26 - 2018-10-14
Bevarandeplanskommittén Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Europakorridoren Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Familjen Romares Stiftelse Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Finansutskottet Ledamot 2014-11-26 - 2018-10-14
Helsingborg Arena och Scen AB (HASAB) Ersättare för ombud 2017-01-18 - 2017-12-31
Helsingborgs Hamn AB Ersättare för ombud 2017-01-18 - 2017-12-31
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Styrelseledamot 2014-12-09 - 2019-05-31
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Kommunalråd för majoriteten . 2014-10-22 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Krisledningsutskottet Ledamot 2014-11-26 - 2018-10-14
Stadsbyggnadsnämnden Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrgruppen för projekt Stadsplan 2017 Ledamot 2015-12-16 - 2017-12-31
Öresundskraft AB Ersättare för ombud 2017-01-18 - 2017-12-31