Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Yvonne Johansson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-56 83 31 (mobil)

E-post:
yvonne.johansson1@helsingborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Valnämnden Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Överförmyndarnämnden Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31