Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Ulrika Stålnacke (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-220 17 07 (mobil)

E-post:
ulrika.stalnacke@helsingborg.se

Bild på Ulrika Stålnacke

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredningen för tryggare Helsingborg tillika Brottsförebyggande rådet Ledamot 2014-11-26 - 2018-10-14
Familjen Romares Stiftelse Ersättare 2014-10-22 - 2018-10-14
Helsingborgs Hamn AB Ordförande 2014-12-09 - 2019-05-31
HR-utskottet Ledamot 2014-11-26 - 2018-10-14
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ersättare 2014-10-22 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2014-10-22 - 2018-10-14
Krisledningsnämnden Ersättare 2014-10-22 - 2018-10-14