Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Ola Möller (S)

Kontaktinformation

Telefon:
10 68 63 (arbete)

E-post:
ola.moller@helsingborg.se

Bild på Ola Möller

Uppdrag (16 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden 2:e vice ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Beredningen för demokrati och service (f.d. Demokratiberedningen) Vice ordförande 2015-09-09 - 2018-10-14
Europakorridoren Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Familjen Romares Stiftelse Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Finansutskottet Ledamot 2014-11-26 - 2018-10-14
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Styrelseledamot 2014-12-09 - 2019-05-31
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Kommunala integrationsrådet Ledamot 2017-05-10 - 2018-12-31
Kommunalråd för oppositionen . 2014-10-22 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Krisledningsutskottet Ledamot 2014-11-26 - 2018-10-14
Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Skåne Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrgruppen för projekt Stadsplan 2017 Ledamot 2015-12-16 - 2017-12-31
Ungdomsrådet Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31