Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Annika Román (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
073-231 19 25 (mobil)

E-post:
annika.roman@helsingborg.se

Bild på Annika Román

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredningen för Livskvalitet Ledamot 2014-11-26 - 2018-10-14
Familjen Romares Stiftelse 1:e vice ordförande 2014-10-22 - 2018-10-14
Finansutskottet Ledamot 2014-11-26 - 2018-10-14
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Styrelsesuppleant 2014-12-09 - 2019-05-31
Inga Morgan-Rodericks stiftelse 1:e vice ordförande 2014-10-22 - 2018-10-14
Kommunala integrationsrådet Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunalråd för majoriteten . 2014-10-22 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2014-10-22 - 2018-10-14
Krisledningsnämnden 1:e vice ordförande 2014-10-22 - 2018-10-14
Krisledningsutskottet Ledamot 2014-11-26 - 2018-10-14
Spårvagnsstäderna Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrgruppen för projekt Stadsplan 2017 Ledamot 2015-12-16 - 2017-12-31