Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Anna Jähnke (M)

Kontaktinformation

Telefon:
10 53 65 (arbete)

E-post:
anna.jaehnke@helsingborg.se

Bild på Anna Jähnke

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsmarknadsnämnden (tidigare utvecklingsnämnden) Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Beredningen för Livskvalitet Ledamot 2014-11-26 - 2018-10-14
Familjen Romares Stiftelse Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Finansutskottet Ersättare 2014-11-26 - 2018-10-14
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Styrelseledamot 2014-12-09 - 2019-05-31
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Kommunalråd för majoriteten . 2014-10-22 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2014-10-22 - 2018-10-14
Styrgruppen för projekt Stadsplan 2017 Ledamot 2015-12-16 - 2017-12-31
Ungdomsrådet Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31