Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Jan Björklund (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0733-13 06 43 (mobil)

E-post:
jan.bjorklund2@helsingborg.se

Bild på Jan Björklund

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Familjen Romares Stiftelse 2:e vice ordförande 2016-04-01 - 2018-10-14
Finansutskottet Vice ordförande 2016-04-01 - 2018-10-14
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Vice ordförande 2017-05-06 - 2019-05-31
Inga Morgan-Rodericks stiftelse 2:e vice ordförande 2016-04-01 - 2018-10-14
Kommunalråd för oppositionen . 2016-04-01 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2016-04-01 - 2018-10-14
Krisledningsnämnden 2:e vice ordförande 2016-04-01 - 2018-10-14
Krisledningsutskottet Vice ordförande 2016-04-01 - 2018-10-14
Styrelsen för Familjen Helsingborg (tidigare Skåne Nordväst) Ledamot 2016-04-01 - 2018-12-31
Styrgruppen för Helsingborg-Helsingör Representanter 2016-04-01 - 2018-12-31
Styrgruppen för projekt Stadsplan 2017 Ledamot 2015-12-16 - 2017-12-31