Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Carl Herbertsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-580 79 74 (mobil)

E-post:
carl.herbertsson@helsingborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Familjen Romares Stiftelse Revisor 2015-02-24 - 2018-12-31
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Lekmannarevisor 2015-06-01 - 2019-05-31
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Revisor 2015-02-24 - 2018-12-31
Revisorskollegiet Vice ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Stadsrevisionens revisorsgrupp 1 Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Öresundskraft AB Lekmannarevisor 2015-06-01 - 2019-05-31