Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Marcus Friberg (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0768-81 95 24 (mobil)

E-post:
marcus.friberg@helsingborg.se

Bild på Marcus Friberg

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredningen för demokrati och service (f.d. Demokratiberedningen) Ordförande 2015-08-12 - 2018-10-14
Familjen Romares Stiftelse Ersättare 2014-10-22 - 2018-10-14
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Ersättare för ombud 2017-01-01 - 2017-12-31
HR-utskottet Ersättare 2014-11-26 - 2018-10-14
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ersättare 2014-10-22 - 2018-10-14
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (tidigare Kommunala Handikapprådet) Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunalråd för majoriteten . 2014-10-22 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2014-10-22 - 2018-10-14
Krisledningsnämnden Ersättare 2014-10-22 - 2018-10-14
Styrgruppen för projekt Stadsplan 2017 Ledamot 2015-12-16 - 2017-12-31