Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Lorna Finnman (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-824 54 41 (mobil)

E-post:
lorna.finnman@helsingborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (tidigare Kommunala Handikapprådet) Ledamot 2015-02-01 - 2018-12-31
Miljönämnden Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31