Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommunfullmäktige

Mandatperiod: 2018-10-15 - 2022-10-14

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av större vikt för kommunen som t.ex. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Kommunfullmäktige beslutar också om stadens organisation av nämnder.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Stadsledningsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Länkar:
Kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll
Stadsledningsförvaltningen

Uppdrag (101 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Danielsson Peter M Ledamot 1
Orsing Christian M Ledamot 2
Jähnke Anna M Ledamot 3
Johansson Eleonora M Ledamot 4
Bjerne Lena M Ledamot 5
Sander Mats M Ledamot 6
Bosson Hans M Ledamot 7
Lundberg Richard M Ledamot 8
Persson Julia M Ledamot 9
Svensson Alexander M Ledamot 10
Knutsson Peter M Ledamot 11
Weibull Kornias Marie M Ledamot 12
Anderson Kristian M Ledamot 13
Engström Jacqueline M Ledamot 14
Lilja Samuel M Ledamot 15
Svärd Ann-Charlotte M Ledamot 16
Hansen Nini M Ledamot 17
Eisner Björn M Ledamot 18
Cato Hansson Jonny C Ledamot 19
Andersson Monica C Ledamot 20
Vesterlund Johan C Ledamot 21
Winberg Nordström Maria L Ledamot 22
Sörliden Christer L Ledamot 23
Werne Mats L Ledamot 24
Thunberg Lars KD Ledamot 25
Engström Cecilia KD Ledamot 26
Kolind Alexander KD Ledamot 27
Björklund Jan S Ledamot 28
Ward Maria S Ledamot 29
Andersson Mikael S Ledamot 30
Ingers Anna S Ledamot 31
Shibl Ali S Ledamot 32
Håkansson Christel S Ledamot 33
Magnusson Mickey S Ledamot 34
Andersson Ingela S Ledamot 35
El-Khalayeli Khaled S Ledamot 36
Liljedahl Eriksson Margareta S Ledamot 37
Rosdahl Mats S Ledamot 38
Hellqvist Elin S Ledamot 39
Stovrag Vehid S Ledamot 40
Nilsson Inger S Ledamot 41
Fridolf Oskar S Ledamot 42
Frodlund Tonka S Ledamot 43
Mansour Ahmed S Ledamot 44
Hermansson Truedsson Eva-Lotta S Ledamot 45
Olsson Bengt S Ledamot 46
Mattiasson Saarinen Ingrid V Ledamot 47
Velásquez Claudia V Ledamot 48
Ahlbom Peter V Ledamot 49
Friberg Marcus MP Ledamot 50
Kamlund Sofia MP Ledamot 51
Dalesjö Lars MP Ledamot 52
Rosenberg Michael SD Ledamot 53
Zensch Eva SD Ledamot 54
Aardgaard Alexander SD Ledamot 55
Forsell Karin SD Ledamot 56
Andersson Pontus SD Ledamot 57
Persson Ulrika SD Ledamot 58
Lindahl Bengt SD Ledamot 59
Johansson Dick SD Ledamot 60
Aardgaard Britt SD Ledamot 61
Lindau Felix SD Ledamot 62
Sundius Dag SD Ledamot 63
Nilsson Olle SD Ledamot 64
Svensson Lennart SD Ledamot 65
Rupp Cecilia M Ersättare 66
Rausgård Johan M Ersättare 67
Lundstedt Holmkvist Beth M Ersättare 68
Bellner Patrik M Ersättare 69
Axeheim Suzana M Ersättare 70
Cato Anders M Ersättare 71
Filipson Jonsson Kristina M Ersättare 72
Axelson Joachim M Ersättare 73
Sarjanovic Nikola M Ersättare 74
Hansson Lars C Ersättare 75
Karlemark Ian C Ersättare 76
Fagerhov Margareta L Ersättare 77
Andersson Gustaf L Ersättare 78
Jensen Karin KD Ersättare 79
Nilsson Simon KD Ersättare 80
Rosell My S Ersättare 81
Dersell Fredrik S Ersättare 82
Nilsson Marie S Ersättare 83
Khan Muzaffar S Ersättare 84
Arvidsson Monica S Ersättare 85
Rosenberg Jan Olof S Ersättare 86
Svensson Yvonne S Ersättare 87
Konakovic Sead S Ersättare 88
Sandberg Ohlander Renée S Ersättare 89
Eriksson Lennart S Ersättare 90
Gustafsson Tomas V Ersättare 91
Björklund Hansson Jenny V Ersättare 92
Östholm Munkberg Lena MP Ersättare 93
Persson Rickard MP Ersättare 94
Stenberg Per SD Ersättare 95
Zensch Martin SD Ersättare 96
Quarfood Hans SD Ersättare 97
Kaldjärv Petri SD Ersättare 98
Eriksson Ann-Charlotte SD Ersättare 99
Mellgren Magnus SD Ersättare 100
Ruler Liljestrand Catarina SD Ersättare 101