Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommunfullmäktige

Mandatperiod: 2018-10-15 - 2022-10-14

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av större vikt för kommunen som t.ex. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Kommunfullmäktige beslutar också om stadens organisation av nämnder.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Stadsledningsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Länkar:
Kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll
Stadsledningsförvaltningen

Uppdrag (101 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Sander Mats M Ordförande 1
Bjerne Lena M 1:e vice ordförande 2
Magnusson Mickey S 2:e vice ordförande 3
Danielsson Peter M Ledamot 4
Orsing Christian M Ledamot 5
Jähnke Anna M Ledamot 6
Johansson Eleonora M Ledamot 7
Bosson Hans M Ledamot 8
Lundberg Richard M Ledamot 9
Persson Julia M Ledamot 10
Svensson Alexander M Ledamot 11
Knutsson Peter M Ledamot 12
Weibull Kornias Marie M Ledamot 13
Anderson Kristian M Ledamot 14
Engström Jacqueline M Ledamot 15
Lilja Samuel M Ledamot 16
Svärd Ann-Charlotte M Ledamot 17
Hansen Nini M Ledamot 18
Eisner Björn M Ledamot 19
Hansson Lars C Ledamot 20
Andersson Monica C Ledamot 21
Vesterlund Johan C Ledamot 22
Thunberg Lars KD Ledamot 23
Engström Cecilia KD Ledamot 24
Kolind Alexander KD Ledamot 25
Winberg Nordström Maria L Ledamot 26
Fagerhov Margareta L Ledamot 27
Werne Mats L Ledamot 28
Björklund Jan S Ledamot 29
Ward Maria S Ledamot 30
Andersson Mikael S Ledamot 31
Ingers Anna S Ledamot 32
Shibl Ali S Ledamot 33
Håkansson Christel S Ledamot 34
Andersson Ingela S Ledamot 35
El-Khalayeli Khaled S Ledamot 36
Liljedahl Eriksson Margareta S Ledamot 37
Rosdahl Mats S Ledamot 38
Hellqvist Elin S Ledamot 39
Stovrag Vehid S Ledamot 40
Rosell My S Ledamot 41
Fridolf Oskar S Ledamot 42
Frodlund Tonka S Ledamot 43
Dersell Fredrik S Ledamot 44
Hermansson Truedsson Eva-Lotta S Ledamot 45
Olsson Bengt S Ledamot 46
Friberg Marcus MP Ledamot 47
Kamlund Sofia MP Ledamot 48
Dalesjö Lars MP Ledamot 49
Rosenberg Michael SD Ledamot 50
Stenberg Per SD Ledamot 51
Aardgaard Alexander SD Ledamot 52
Quarfood Hans SD Ledamot 53
Andersson Pontus SD Ledamot 54
Persson Ulrika SD Ledamot 55
Lindahl Bengt SD Ledamot 56
Eriksson Ann-Charlotte SD Ledamot 57
Aardgaard Britt SD Ledamot 58
Kaldjärv Petri SD Ledamot 59
Sundius Dag SD Ledamot 60
Nilsson Olle SD Ledamot 61
Svensson Lennart SD Ledamot 62
Mattiasson Saarinen Ingrid V Ledamot 63
Velásquez Claudia V Ledamot 64
Ahlbom Peter V Ledamot 65
Rausgård Johan M Ersättare 66
Lundstedt Holmkvist Beth M Ersättare 67
Bellner Patrik M Ersättare 68
Axeheim Suzana M Ersättare 69
Cato Anders M Ersättare 70
Filipson Jonsson Kristina M Ersättare 71
Axelson Joachim M Ersättare 72
Sarjanovic Nikola M Ersättare 73
Malmgren Matilda M Ersättare 74
Karlemark Ian C Ersättare 75
Holm Eva C Ersättare 76
Jensen Karin KD Ersättare 77
Nilsson Simon KD Ersättare 78
Palmkvist Wester Christina L Ersättare 79
Freij Christina L Ersättare 80
Nilsson Marie S Ersättare 81
Khan Muzaffar S Ersättare 82
Arvidsson Monica S Ersättare 83
Rosenberg Jan Olof S Ersättare 84
Svensson Yvonne S Ersättare 85
Konakovic Sead S Ersättare 86
Sandberg Ohlander Renée S Ersättare 87
Eriksson Lennart S Ersättare 88
Lindblom Jenny S Ersättare 89
Carlsen Vilma S Ersättare 90
Östholm Munkberg Lena MP Ersättare 91
Persson Rickard MP Ersättare 92
Mellgren Magnus SD Ersättare 93
Ruler Liljestrand Catarina SD Ersättare 94
Hedlund Mårten SD Ersättare 95
Klesell Pia SD Ersättare 96
Gordon Ingela SD Ersättare 97
Hansen Flemming SD Ersättare 98
Bengtsson Bengt SD Ersättare 99
Gustafsson Tomas V Ersättare 100
Björklund Hansson Jenny V Ersättare 101