Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB)

Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSFAB) är moderbolag i stadens koncern med de rörelsedrivande bolagen AB Helsingborgshem, Helsingborgs Hamn AB, Helsingborg Arena och Scen AB och Öresundskraft AB.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Stadsledningsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Uppdrag (13 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Danielsson Peter M Ordförande 1
Björklund Jan S Vice ordförande 2
Stålnacke Ulrika M Styrelseledamot 3
Thunberg Lars KD Styrelseledamot 4
Ingers Anna S Styrelseledamot 5
Lundgren Berner S Styrelseledamot 6
Rosenberg Michael SD Styrelseledamot 7
Johansson Eleonora M Styrelsesuppleant 8
Janson Peter C Styrelsesuppleant 9
Ward Maria S Styrelsesuppleant 10
Nilsson Inger S Styrelsesuppleant 11
Andersson Pontus SD Styrelsesuppleant 12
Jemth Marie SAKNAS Sekreterare 13