Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Helsingborgshem AB

Mandatperiod: 2018-12-11 - 2023-05-31

Helsingborgshem är stadens helägda bostadsbolag verksamt inom områdena förvaltning, uthyrning, kundservice, fastighets- och stadsdelsutveckling samt byggprojekt. Helsingborgshem förvaltar och hyr ut i huvudsak bostäder med hyresrätt.

Telefon:
042-20 80 00

Länkar:
Bolagets webbplats
Bolagsordning
Ägardirektiv

Uppdrag (16 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Hansson Lars C Ordförande 1
Andersson Ingela S Vice ordförande 2
Kino Felizia M Styrelseledamot 3
Sköld Michael M Styrelseledamot 4
Gullberg Gorgina S Styrelseledamot 5
Lexeklint Robert S Styrelseledamot 6
Edman Liz SD Styrelseledamot 7
Sarjanovic Nikola M Styrelsesuppleant 9
Boström Christer L Styrelsesuppleant 10
Morina Sejran S Styrelsesuppleant 11
Arlefalk Mattias SD Styrelsesuppleant 12
Saric Svjetlana V Styrelsesuppleant 13
Rasmusson Christer L Lekmannarevisor 14
Forssell Henrik M Lekmannarevisorssuppleant 15
Danielsson Peter M Ombud 16
Orsing Christian M Ersättare för ombud 17