Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Öresundskraft AB

Mandatperiod: 2018-12-11 - 2023-05-31

Öresundskraft är stadens helägda energi- och datakommunikationsbolag som ser till att kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servic.

Telefon:
042-490 32 00

Postadress:
Öresundskraft AB, Box 642
251 06 Helsingborg

Länkar:
Bolagets webbplats
Bolagsordning
Ägardirektiv

Uppdrag (14 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Eisner Björn M Ordförande 1
Kamlund Sofia MP Vice ordförande 2
Olsson Britt M Styrelseledamot 3
Perborg Lennart L Styrelseledamot 4
Dersell Fredrik S Styrelseledamot 5
Ibrahim Khawla S Styrelseledamot 6
Johnsson Anders SD Styrelseledamot 7
Sköld Fredrik M Styrelsesuppleant 8
Jähnke Andreas M Styrelsesuppleant 9
Milos Vlatko S Styrelsesuppleant 10
Frodlund Tonka S Styrelsesuppleant 11
Klesell Pia SD Styrelsesuppleant 12
Herbertsson Carl M Lekmannarevisor 13
Johnn Christer S Lekmannarevisorssuppleant 14