Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Helsingborg Arena och Scen AB (HASAB)

Mandatperiod: 2018-12-11 - 2023-05-31

Bolagets verksamhet är att bedriva kultur-, scenkonst-, evenemangs- och idrottsverksamhet samt ansvara för förvaltning, drift och uthyrning av kommunala anläggningar, utomhusscener och verksamhetslokaler.

Telefon:
042-10 31 60

Länkar:
Bolagets webbplats
Bolagsordning
Ägardirektiv

Uppdrag (16 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Rausgård Johan M Ordförande 1
Hellqvist Kenth S Vice ordförande 2
Carlborg Gunilla M Styrelseledamot 3
Natt och Dag Gustav KD Styrelseledamot 4
Larsen Clarita S Styrelseledamot 5
Munkberg Thomas S Styrelseledamot 6
Klintvik Olofsson Nils SD Styrelseledamot 7
Leliévre Simon M Styrelsesuppleant 8
Andersson Gustaf L Styrelsesuppleant 9
Nygren Irena S Styrelsesuppleant 10
Chahrour Mohammad S Styrelsesuppleant 11
Bennsten Anders SD Styrelsesuppleant 12
Forssell Henrik M Lekmannarevisor 13
Finnman Lorna S Lekmannarevisorssuppleant 14
Danielsson Peter M Ombud 15
Orsing Christian M Ersättare för ombud 16