Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Rådet administreras av vård- och omsorgsförvaltningen. Rådet består av förtroendevalda från staden och representanter från De handikappades samarbetskommitté, DHS (redovisas inte här).

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Vård- och omsorgsförvaltningen, KRF
251 89 HELSINGBORG

Länkar:
Mer information om rådet
Stadgar för rådet

Uppdrag (8 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Thunberg Lars KD Ledamot 1
Winberg Nordström Maria L Ledamot 2
Björklund Jan S Ledamot 3
Werne Mats L Ledamot 4
Vakant S Ledamot 5
Fagerhov Margareta L Ledamot 6
Danielsson Ann S Ledamot 7
Hammarlund Christina SAKNAS Sekreterare 8