Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Helsingborg Arena och Scen AB (HASAB)

Mandatperiod: 2014-12-09 - 2019-05-31

Bolagets verksamhet är att bedriva kultur-, scenkonst-, evenemangs- och idrottsverksamhet samt ansvara för förvaltning, drift och uthyrning av kommunala anläggningar, utomhusscener och verksamhetslokaler.

Telefon:
042-10 31 60

Länkar:
Bolagets webbplats
Bolagsordning
Ägardirektiv

Uppdrag (17 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Dalesjö Lars MP Ordförande 1
Hellqvist Kenth S Vice ordförande 2
Carlborg Gunilla M Styrelseledamot 3
Johansson Mathias M Styrelseledamot 4
Zethelius Charlotte M Styrelseledamot 5
Munkberg Thomas S Styrelseledamot 6
Eriksson Ann-Charlotte SD Styrelseledamot 7
Ramadanoska Afeta MP Styrelsesuppleant 8
Sjöholm Johan Birger L Styrelsesuppleant 9
Natt och Dag Gustav KD Styrelsesuppleant 10
Larsen Clarita S Styrelsesuppleant 11
Chahrour Mohammad S Styrelsesuppleant 12
Svedell Hans M Lekmannarevisor 13
Nygren Irena S Lekmannarevisorssuppleant 14
Danielsson Peter M Ombud 16
Orsing Christian M Ersättare för ombud 17
Granström Max SAKNAS Verkställande direktör 18