Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Beredningen för tryggare Helsingborg tillika Brottsförebyggande rådet

Beredningen bedriver brottsförebyggande arbete i Helsingborg både stadsövergripande och genom samarbete med Polisen.

Telefon:
042- 10 50 00

Postadress:
Stadsledningsförvaltningen, Trygghet och säkerhet
251 89 Helsingborg

Länkar:
Mer information om beredning