Förtroendevalda i Helsingborgs stad

HR-utskottet

HR-utskottet är ett utskott direkt under kommunstyrelsen.