Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Medaljdelegationen

Delegationen utser personer som får Helsingborgsmedaljen. Den delas ut till "särskilt förtjänt anställd eller förtroendeman hos staden". Även andra kan få medaljen "då synnerliga skäl föreligger". Delas ut vart tredje år och första gången var 1949.