Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Idrottsdelegationen

Delegationens utse mottagare av stadens idrottsstipendium. Den består av fem ledamöter: kommunfullmäktiges presidium och en representant från HISO samt sportchefen vid Helsingborgs Dagblad. Endast stadens ledamöter visas här.