Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Vänortskommittén

Vänortskomittén utgörs av kommunfullmäktiges presidium och ansvarar för kontakter med stadens vänorter: Helsingör, Alexandria, Pärnu och Dubrovnik. Samarbete förekommer även med Liepaja.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Stadsledningsförvaltningen, Vänortskommittén
251 89 Helsingborg

Länkar:
Mer information om kommittén