Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommunfullmäktiges presidium

Mandatperiod: 2018-10-23 - 2022-10-14

Presidiets uppgifter är bl.a. att genom värdskap främja stadens utåtriktade kontakter och representativt stödja olika arrangemang i staden.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Stadsledningsförvaltningen, Rådhuset
251 89 HELSINGBORG