Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Tillstånds- och föreningsutskottet

Utskottet handlägger bl.a. ansökningar om permanent serveringstillstånd enligt alkohollagen och bidrag till sociala frivilligorganisationer. Utskottet administreras av socialförvaltningen.

Telefon:
042- 10 50 00

Postadress:
Socialförvaltningen, Tillstånds- och föreningsutskottet
251 89 Helsingborg

Länkar:
Ansökan om serveringstillstånd