Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Styrgruppen för projekt DrottningH

DrottningH är Helsingborgs stads projekt som ska utveckla och förändra stadsdelen Drottninghög under 20 år. Detta görs tillsammans med fastighetsägaren, AB Helsingborgshem.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Stadsledningsförvaltningen, DrottningH
251 89 Helsingborg

Länkar:
Mer information om DrottningH
DrottningH webbplats