Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Krisledningsnämnden

Mandatperiod: 2014-10-22 - 2018-10-14

Nämnden är det ledande politiska organet om staden drabbas av en extraordinär händelse. En extraordinär händelse innebär en allvarlig störning eller risk för överhängande störning i viktiga samhällsfunktioner som kräver skyndsamma insatser av staden.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Stadsledningsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Länkar:
Krisledningsnämndens reglemente
Krisledningsnämndens kallelser och protokoll

Uppdrag (20 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Danielsson Peter M Ordförande 1
Román Annika MP 1:e vice ordförande 2
Björklund Jan S 2:e vice ordförande 3
Jähnke Anna M Ledamot 4
Orsing Christian M Ledamot 5
Winberg Nordström Maria L Ledamot 6
Cato Hansson Jonny C Ledamot 7
Thunberg Lars KD Ledamot 8
Ingers Anna S Ledamot 9
Möller Ola S Ledamot 10
Shibl Ali S Ledamot 11
Aardgaard Alexander SD Ledamot 12
Rosenberg Michael SD Ledamot 13
Stålnacke Ulrika M Ersättare 14
Johansson Eleonora M Ersättare 15
Weibull Kornias Marie M Ersättare 16
Friberg Marcus MP Ersättare 17
Håkansson Christel S Ersättare 18
El-Khalayeli Ajat S Ersättare 19
Johansson Dick SD Ersättare 20