Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Krisledningsnämnden

Mandatperiod: 2018-10-23 - 2022-10-14

Nämnden är det ledande politiska organet om staden drabbas av en extraordinär händelse. En extraordinär händelse innebär en allvarlig störning eller risk för överhängande störning i viktiga samhällsfunktioner som kräver skyndsamma insatser av staden.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Stadsledningsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Länkar:
Krisledningsnämndens reglemente

Uppdrag (20 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Danielsson Peter M Ordförande 1
Björklund Jan S Vice ordförande 2
Leliévre Julia M Ledamot 3
Orsing Christian M Ledamot 4
Janson Peter C Ledamot 5
Thunberg Lars KD Ledamot 6
Winberg Nordström Maria L Ledamot 7
Ingers Anna S Ledamot 8
Shibl Ali S Ledamot 9
Ward Maria S Ledamot 10
Friberg Marcus MP Ledamot 11
Andersson Pontus SD Ledamot 12
Rosenberg Michael SD Ledamot 13
Lundberg Richard M Ersättare 14
Svensson Alexander M Ersättare 15
Vesterlund Johan C Ersättare 16
Håkansson Christel S Ersättare 17
Rosdahl Mats S Ersättare 18
Liljedahl Eriksson Margareta S Ersättare 19
Aardgaard Alexander SD Ersättare 20