Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2018-10-23 - 2022-10-14

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Stadsledningsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Länkar:
Kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsens kallelser och protokoll
Stadsledningsförvaltningen

Uppdrag (21 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Danielsson Peter M Ordförande 1
Björklund Jan S Vice ordförande 2
Orsing Christian M Ledamot 3
Persson Julia M Ledamot 4
Janson Peter C Ledamot 5
Thunberg Lars KD Ledamot 6
Winberg Nordström Maria L Ledamot 7
Ingers Anna S Ledamot 8
Shibl Ali S Ledamot 9
Ward Maria S Ledamot 10
Friberg Marcus MP Ledamot 11
Andersson Pontus SD Ledamot 12
Rosenberg Michael SD Ledamot 13
Lundberg Richard M Ersättare 14
Svensson Alexander M Ersättare 15
Vesterlund Johan C Ersättare 16
Håkansson Christel S Ersättare 17
Rosdahl Mats S Ersättare 18
Liljedahl Eriksson Margareta S Ersättare 19
Aardgaard Alexander SD Ersättare 20
Runhagen Karin SAKNAS Nämndssekreterare 21