Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2014-10-22 - 2018-10-14

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Stadsledningsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Länkar:
Kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsens kallelser och protokoll
Stadsledningsförvaltningen

Uppdrag (23 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Danielsson Peter M Ordförande 1
Román Annika MP 1:e vice ordförande 2
Björklund Jan S 2:e vice ordförande 3
Jähnke Anna M Ledamot 4
Orsing Christian M Ledamot 5
Winberg Nordström Maria L Ledamot 6
Cato Hansson Jonny C Ledamot 7
Thunberg Lars KD Ledamot 8
Ingers Anna S Ledamot 9
Möller Ola S Ledamot 10
Shibl Ali S Ledamot 11
Aardgaard Alexander SD Ledamot 12
Rosenberg Michael SD Ledamot 13
Stålnacke Ulrika M Ersättare 14
Johansson Eleonora M Ersättare 15
Weibull Kornias Marie M Ersättare 16
Friberg Marcus MP Ersättare 17
Håkansson Christel S Ersättare 18
El-Khalayeli Ajat S Ersättare 19
Johansson Dick SD Ersättare 20
Sander Mats M Adjungerad 21
Ask Elin SAKNAS Tf förvaltningschef 22
Runhagen Karin SAKNAS Sekreterare 23