Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Överförmyndarnämnden

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Nämndens uppgift är att se till att de som inte klarar av sin ekonomi m.m. får hjälp med detta av en god man/förvaltare. Tingsrätten utser gode män på förslag av överförmyndarnämnden som utbildar och kontrollerar att de gode männen sköter sitt uppdrag.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Stadsledningsförvaltningen, överförmyndarenheten
251 89 Helsingborg

Länkar:
Överförmyndarnämndens reglemente
Överförmyndarnämndens kallelser och protokoll

Uppdrag (9 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Carlborg Carl-Johan M Ordförande 1
Svensson Yvonne S Vice ordförande 2
Åström Jansson Jenny M Ledamot 3
Halldén Marie MP Ledamot 4
Palmgren Birger S Ledamot 5
Neuman Marcela M Ersättare 6
Zander Eva KD Ersättare 7
Johansson Yvonne S Ersättare 8
Lindehoff Ia SAKNAS Nämndssekreterare 9