Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Socialnämnden

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Nämnden ska inom sitt område utföra uppgifter som enligt bl.a. socialtjänstlagen och föräldrabalken ankommer på nämnden. Nämnden hanterar frågor som t.ex. förebyggande socialt arbete, bostadssociala insatser, stöd till brottsoffer och familjehemsvård.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Socialförvaltningen
251 89 Helsingborg

Länkar:
Socialnämndens reglemente
Socialnämndens kallelser och protokoll
Socialförvaltningen

Uppdrag (22 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Borgman Ann-Christine MP Ordförande 1
Lilja Samuel M 1:e vice ordförande 2
Frodlund Tonka S 2:e vice ordförande 3
Rosenquist Marie M Ledamot 4
Sarajlic Nihad M Ledamot 5
Pettersson Inger L Ledamot 6
Hansson Lars C Ledamot 7
Jensen Karin KD Ledamot 8
Jeppsson Ingrid S Ledamot 9
Morina Sejran S Ledamot 10
Zeneli Besnik S Ledamot 11
Nilsson Olle SD Ledamot 12
Zensch Eva SD Ledamot 13
Ekelund Pia M Ersättare 14
Rupp Cecilia M Ersättare 15
Urac Norbert M Ersättare 16
Hjärne Jacob MP Ersättare 17
Alkefelt Pia S Ersättare 18
Möller Birgitta V Ersättare 19
Ruler Liljestrand Catarina SD Ersättare 20
Åbinger Dinah SAKNAS Förvaltningschef 21
Meholli Berat SAKNAS Nämndssekreterare 22