Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (tidigare Kommunala Handikapprådet)

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

KRF tillvaratar intresset hos personer med funktionsnedsättning och fungerar som språkrör för gruppen. Rådet administreras av vård- och omsorgsförvaltningen. Rådet består av förtroendevalda från staden och representanter från DHS.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Vård- och omsorgsförvaltningen, KRF
251 89 Helsingborg

Länkar:
Mer information om rådet
Stadgar för rådet

Uppdrag (11 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Celander Anne-Christine SAKNAS Ordförande 1
Finnman Lorna SAKNAS Ledamot 3
Friberg Marcus MP Ledamot 6
Thunberg Lars KD Ledamot 7
Ingers Anna S Ledamot 8
Lundstedt Holmkvist Beth M Ledamot 9
Arvidsson Monica S Ledamot 10
Weibull Kornias Marie M Ledamot 11
Augustin Stanislav S Ledamot 12
Tufvesson Alm Björn SAKNAS Adjungerad 13
Hammarlund Christina SAKNAS Sekreterare 17