Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Helsingborgs Hamn AB

Mandatperiod: 2014-12-09 - 2019-05-31

Helsingborgs Hamn AB är en viktig knutpunkt för sjöfarts-, järnvägs- och lastbilstrafik i regionen. Bolaget har Sveriges näst största containerhamn. Bolaget ägs helt av Helsingborgs stad.

Telefon:
042-10 63 00

Postadress:
Helsingborgs Hamn AB, Box 821
251 08 HELSINGBORG

Länkar:
Bolagets webbplats
Bolagsordning
Ägardirektiv

Uppdrag (16 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Stålnacke Ulrika M Ordförande 1
Andersson Mikael S Vice ordförande 2
Cederholm Bo M Styrelseledamot 3
Wieden Mats M Styrelseledamot 4
Mattsson Sofia MP Styrelseledamot 5
Jönsson Camilla S Styrelseledamot 6
Zensch Martin SD Styrelseledamot 7
Ahlbin Nick M Styrelsesuppleant 8
Sköld Michael M Styrelsesuppleant 9
Larsson Bo Roland L Styrelsesuppleant 10
Blomberg Malin S Styrelsesuppleant 11
Larsen Bengt S Styrelsesuppleant 12
Larsson Arne L Lekmannarevisor 13
Ivarsson Anders KD Lekmannarevisorssuppleant 14
Danielsson Peter M Ombud 16
Orsing Christian M Ersättare för ombud 17