Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Öresundskraft AB

Mandatperiod: 2014-12-09 - 2019-05-31

Öresundskraft är stadens helägda energi- och datakommunikationsbolag som ser till att kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servic.

Telefon:
042-490 32 00

Postadress:
Öresundskraft AB, Box 642
251 06 Helsingborg

Länkar:
Bolagets webbplats
Bolagsordning
Ägardirektiv

Uppdrag (16 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Wiklund Gustaf MP Ordförande 1
Rydström Sven S Vice ordförande 2
Kronberg Åke M Styrelseledamot 3
Mattsson Carl M Styrelseledamot 4
Olsson Britt M Styrelseledamot 5
Hammarsköld Ellinor S Styrelseledamot 6
Rosenberg Michael SD Styrelseledamot 7
Röhmer Martina M Styrelsesuppleant 8
Siversson Carl M Styrelsesuppleant 9
Hjortenskiöld Anna MP Styrelsesuppleant 10
Dersell Fredrik S Styrelsesuppleant 11
Ibrahim Khawla S Styrelsesuppleant 12
Herbertsson Carl M Lekmannarevisor 13
Johansson Hans G. S Lekmannarevisorssuppleant 14
Danielsson Peter M Ombud 16
Orsing Christian M Ersättare för ombud 17