Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Helsingborgshem AB

Mandatperiod: 2014-12-09 - 2019-05-31

Helsingborgshem är stadens helägda bostadsbolag verksamt inom områdena förvaltning, uthyrning, kundservice, fastighets- och stadsdelsutveckling samt byggprojekt. Helsingborgshem förvaltar och hyr ut i huvudsak bostäder med hyresrätt.

Telefon:
042-20 80 00

Länkar:
Bolagets webbplats
Bolagsordning
Ägardirektiv

Uppdrag (14 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Hansson Lars C Ordförande 1
Andersson Ingela S Vice ordförande 2
Leliévre Simon M Styrelseledamot 3
Ulrich Nevalainen Sophia M Styrelseledamot 4
Rausgård Johan M Styrelseledamot 5
Magnusson Mickey S Styrelseledamot 6
Edman Liz SD Styrelseledamot 7
Eisner Björn M Styrelsesuppleant 8
Boström Christer L Styrelsesuppleant 9
Palmkvist Ulf C Styrelsesuppleant 10
Lexeklint Robert S Styrelsesuppleant 11
Hermansson Truedsson Eva-Lotta S Styrelsesuppleant 12
Jönsson Bengt S Lekmannarevisor 13
Nilsson Susanne SD Lekmannarevisorssuppleant 14