Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Finansutskottet

Finansutskottet är ett utskott direkt under kommunstyrelsen.